3 na 10 osób uważa, że ich życie nie zależy od nich

Chcesz mieć dobrą pracę, być zadowolonym z życia i realizować się zawodowo? A czy jesteś przekonany o tym, że to, czy to osiągniesz zależy od Ciebie? Tylko 70% Polaków uważa, że sami ponoszą odpowiedzialność za swoje życie. Reszta zwala niepowodzenia na innych.

Z badania Diagnoza Społeczna 2013 wyłania się obraz Polaków, którzy coraz częściej biorą za swoje życie odpowiedzialność, ale nadal wielu z nas uważa, że ich życie jest poza ich kontrolą i na to co się z nimi dzieje nie mają wpływu. Co zatem wpływać ma na nasze życie?

*procenty nie sumują się do 100 gdyż badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Co ciekawe (choć nie aż takie nielogiczne) znacznie chętniej odpowiedzialność za swoje życie bierzemy na siebie, jeśli przydarzają się nam w życiu rzeczy dobre. Jeśli złe – to wolimy poszukać winnych poza sobą. I tak wśród badanych którzy uznali ubiegły rok za udany, dominowali ludzie, którzy uznali iż była to ich zasługa (81%), a w zasadzie prawie nie było osób, które uznałyby, że udany rok mieli dzięki działaniu władz państwowych. Za to wśród osób, które uznały iż ubiegły rok był nieudany, dominowały osoby, które winą obarczały rząd oraz los. Siebie zaś jako winnych takiego stanu rzeczy wskazało tylko 30% badanych.

Szukanie winnych swoich niepowodzeń poza sobą pozwala nam nie obniżać własnej samoooceny i nie czuć się źle. Bo co mogliśmy zrobić, jeśli „los się na nas uwziął”? Pamiętajcie jednak, że takie myślenie nie przynosi w dłuższej perspektywie niczego dobrego – bo nie działamy wtedy aktywnie i staramy się sami własnej sytuacji odmienić, tylko czekamy na to aż coś się wydarzy bądź ktoś coś zrobi w wyniku czego nam będzie lepiej. Czasem to się zdarza, ale znacznie większe sukcesy w życiu osiągają osoby, które biorą za siebie odpowiedzialność.

Tagi: