Praca przewodnika turystycznego po deregulacji

Ustawa deregulacyjna, zgodnie z którą uwolnionych zostanie 51 zawodów czeka na podpis prezydenta. Dzięki ustawie znacznie łatwiej będzie pełnić niektóre funkcje obecnie obłożone koniecznością długoletnich praktyk lub egzaminów. Dostęp do niektórych zawodów zostanie zniesiony całkowicie. Jak będzie wyglądała po deregulacji praca przewodnika lub pilota wycieczek?

Część ustawy deregulacyjnej dotyczącej zawodów związanych z turystyką wejdzie w życie 01 stycznia 2014 roku. Zmiany będą spore – praktycznie każdy kto zechce będzie mógł zostać przewodnikiem. Tak naprawdę, dostęp do zawodu będzie regulował rynek. Słaby pilot czy przewodnik w teorii po prostu nie będzie miał klientów.

Jak zmienią się poszczególne zawody?

Pilot wycieczek – czyli osoba, która sprawuje opiekę nad uczestnikami wycieczki lub wyjazdu i przekazuje podstawowe informacje dotyczące kraju i miejsca pobytu.

Przed ustawą, aby zostać pilotem trzeba było zdać egzamin państwowy poprzedzony kursem na pilota, którego program określało rozporządzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trzeba było również mieć wykształcenie min. średnie. Obecnie wszystkie obostrzenia będą zniesione. Aby wykonywać zawód pilota wycieczek konieczne będzie jedynie posiadanie zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Przewodnik turystyczny miejski

Do tej pory wymagania były następujące: wykształcenie średnie, szkolenie i egzamin. Po wejściu w życie ustawy pozostanie jedynie zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Przewodnik turystyczny górski

Wymagania obejmowały wykształcenie średnie, kurs, egzamin, zaświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności. Ustawa deregulacyjna znosi jedynie wymóg posiadania wykształcenia średniego. Pozostałe wymogi zostają. Jest to jednocześnie jedyny zawód w obszarze turystyki, który utrzymuje egzaminy.

Przewodnik turystyczny terenowy

Do tej pory wymagania były następujące: wykształcenie średnie, szkolenie i egzamin. Po wejściu w życie ustawy pozostanie jedynie zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Dostęp do zawodów w turystyce od 01 stycznia 2014 roku będzie znacznie łatwiejszy i w zasadzie każdy będzie mógł zostać przewodnikiem lub pilotem. O ile biura turystyczne poradzą sobie z zatrudnianiem fachowców w taki sposób, że po prostu przeprowadzą rozmowy kwalifikacyjne, o tyle na pewno w większych turystycznych miastach Polski pojawią się „przewodnicy” bez żadnej wiedzy i kwalifikacji, którzy po prostu będą zaczepiać turystów proponując „tanie zwiedzanie”. To, że jakość usług będzie niska nie będzie miało znaczenia dla funkcjonowania takiej osoby – jutro przecież znajdzie się kolejny turysta.