Duży wzrost zainteresowania emigracją

Osłabienie chęci do wyjazdów za granicę za pracą oraz ilości emigracji okazuje się chwilowe. W porównaniu do poprzedniego roku, ilość osób zainteresowanych wyjazdem za granicę wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie, prawie co trzeci czynny zawodowo Polak chętnie opuściłby ojczyznę i wyjechał za chlebem za granicę.

O ile w 2012 roku ilość osób zainteresowanych emigracją zarobkową sięgała 11,7%, to obecnie – jak podaje agencja pracy Work Service – osób takich jest już 28,9%. Najbardziej chętni na wyjazd są ludzie młodzi (do 24 lat) oraz pracownicy średniego wieku – 45 -54 lata. Znacznie bardziej otwarci na wyjazd są mężczyźni – tu zainteresowanie emigracją wzrosło z 15% w 2012 do 36% obecnie. Widać też większą chęć wyjazdu u osób z niższym wykształceniem i mieszkających na wsi lub w niewielkich miejscowościach. Osoby z wykształceniem wyższym częściej chciałyby pracować w zawodzie, a to wymaga już potwierdzenia bądź zmiany kwalifikacji oraz dobrej znajomości języka.

Z krajów, do których chcielibyśmy wyemigrować największym zainteresowaniem cieszą się Niemcy (29,4%), Wielka Brytania (16,9%), Skandynawia (7,9%), Hiszpania (7,3%) i Holandia (6,8%).