Zgubiłem umowę o pracę – co teraz?

sad praca Zgubiłem umowę o pracę   co teraz?Zapodziałeś gdzieś swoją umowę o pracę? Nie pamiętasz jej ustaleń ani nawet daty jej zawarcia? Czy można uzyskać duplikat umowy o pracę?

Najprostszym sposobem w takiej sytuacji jest skierowanie prośby do kadrowej o skserowanie umowy o pracę lub wydanie duplikatu. Kserokopia powinna mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem. Prawo pracy nie precyzuje tego, czy duplikat czy potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero jest ważniejsze lub obowiązujące – zatem wszystko jedno w jakiej formie uzyskamy dokument.

A co, jeśli pracodawca odmawia wydania kserokopii?

Do takiej sytuacji może dojść wtedy, kiedy pracodawca zamierza być w stosunku do pracownika nieuczciwy (czyli np. wie, że pracownik zgubił umowę i chcę zwalniając go naliczyć mu nieprawidłowo urlop lub obejść określone w umowie ustalenia). Pracownik w każdym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych – jest to gwarantowane przez art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli taki wgląd uzyskamy możemy nawet sfotografować telefonem naszą umowę, aby mieć pewność ustaleń jakie zostały w niej poczynione.

Pracownikowi w każdym momencie przysługuje również prawo do wniesienia wniosku o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach – zatem jeśli nie możemy od pracodawcy doprosić się umowy, to złóżmy wniosek o takie zaświadczenie – wszelkie ważne informacje (stanowisko, data zatrudnienia, czas trwania umowy, wynagrodzenie) muszą się w nim znaleźć.

Dodaj komentarz

2 Responses to “Zgubiłem umowę o pracę – co teraz?”

  1. gość 1121 says:

    a czy pracodawca może mnie oszukać w kwestii finansowej jeśli zgubiłem umowę o pracę?
    Zgubiłem umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy – jestem na okresie wypowiedzenia bez obowiązku pojawiania się w pracy. Nie mam na co dzień kontaktu z byłym pracodawcą. Obawiam się, że umowa została mi ukradziona właśnie przez niego – przechowywałem ją w pracy (co niewątpliwie było moim błędem). Mam wypowiedzenie umowy na którym jest data zawarcia umowy i rozwiązania. Czy istnieje możliwość, że pracodawca mnie jakoś oszuka i nie wypłaci mi właściwej kwoty? Co zrobić w takiej sytuacji? Proszę o pomoc!