Praca na czarno – dlaczego się zgadzamy?

Z pracą na czarno są same kłopoty. Nie tylko nie mamy ubezpieczenia ani nic nie odkładamy na emeryturę. Nie mamy też żadnego zabezpieczenia na wypadek choroby, ciąży, a zwolnić można nas z dnia na dzień- a nawet z minuty na minutę. I niekoniecznie ktokolwiek nam za naszą pracę zapłaci. Dlaczego więc zgadzamy się na pracę w szarej strefie?

Pod koniec 2010 roku badanie w temacie powodów podejmowania pracy na czarno podjął GUS. Oto powody, dla których zgadzamy się na te niekorzystne dla pracowników warunki:

Najgorsze jest jednak to, że ponad połowa Polaków – 53% podejmuje się pracy na czarno dlatego, że (w ich opinii) nie ma legalnej pracy. Takie poczucie bierze się zaś z tego, że legalnej pracy po prostu nie oferuje im żaden pracodawca.

Czy wam zdarzyło się nielegalnie pracować? Z jakich powodów?