Zgodność pierwszej pracy z zawodem wyuczonym

Na ile nasza pierwsza praca zgodna jest z wyuczonym zawodem? Takie pytanie w 2010 roku zadał sobie GUS. Ku niewątpliwie waszemu zaskoczeniu wniosek jest następujący – prawie połowa młodych zatrudnionych (43%) pracowała w zawodzie wyuczonym!

Dla 43% młodych osób (od 15 do 34 lat) pierwsza praca okazała się być zgodna z wyuczonym zawodem. 7% pracowało w zawodzie niezgodnym z wykształceniem, ale mieli okazję wykorzystywać zdobyte podczas nauki kompetencje. Dla 39% pracy w zawodzie nie było, w związku z czym wykonywali zupełnie inne zadania niż przygotowała ich do nich edukacja. 11% nie miało wyuczonego zawodu.

43% wydaje się i tak dużym osiągnięciem wziąwszy pod uwagę, że humaniści prawie wcale nie mogą znaleźć pracy, a i osoby z wykształceniem technicznym (np. po ceramice czy wiertnictwie) też często mają z tym problem.

A dlaczego nie możemy znaleźć pracy w zawodzie?

Z jednej zatem strony nasze podatki idą również na edukacje – z drugiej, wykorzystujemy potem zaledwie niecałą połowę tego edukacyjnego potencjału. Nieco to bez sensu, nie uważacie?