Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie stosunku pracy

Pracownicy którym ustaje stosunek pracy na mocy wypowiedzenia umowy o pracę lub porozumienia stron często nie wiedzą, jak mają potraktować urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, który im się należy. Jak go obliczyć i kiedy należy się nam ekwiwalent?

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem może mieć formę:

W obu przypadkach pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia wynikający ze stażu pracy. Pracodawca musi też dopełnić wszystkich formalności urlopowych, które wynikają ze stosunku pracy. W jaki sposób pracownik może wykorzystać urlop i jakie prawa mu przysługują? Zastanówmy się nad tym na przykładzie najczęściej zadawanych przez pracowników pytań:

Czy to pracownik decyduje kiedy wykorzysta urlop wypoczynkowy na wypowiedzeniu?

Nie, o tym decyduje pracodawca. Pracownik może poprosić pracodawcę o udzielenie mu urlopu we wskazanym terminie, ale pracodawca wcale nie musi się na to zgadzać- to do niego należy decyzja kiedy (i czy) pracownikowi zostanie udzielony urlop. Oczywiście, jeśli pracownik nie dostanie urlopu w okresie wypowiedzenia przysługuje mu ekwiwalent (czyli rozliczenie finansowe urlopu)

Czy mogę nie iść na urlop tylko dostać ekwiwalent?

W czasie wypowiedzenia pracodawca wskazuje termin realizacji urlopu wypoczynkowego pracownika jaki mu przysługuje. Dlatego też to pracodawca musi zadecydować o tym, czy dopuści do sytuacji w której będzie musiał wypłacić pracownikowi ekwiwalent. Jeśli nie zechce tego zrobić i woli by pracownik np. zakończył prace wcześniej, a koniec wypowiedzenia spędził na urlopie, może to zrobić i pracownik nie jst w stanie przymusić pracodawcy do tego, by nie iść na urlop i dostać ekwiwalent.

Czy mogę przenieść urlop do nowego pracodawcy?

Teoretycznie takie porozumienie między pracodawcami jest możliwe. W praktyce jednak rzadko się zdarza. Głównie ze względu na to, że to poprzedni pracodawca musi rozliczyć się z urlopu i jeśli kolejny pracodawca nie weźmie na siebie zobowiązania urlopowego, to poprzedni pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi ekwiwalent. Pracodawcy z reguły nie chcą podejmować takiego ryzyka i na przeniesienie urlopu się nie zgadzają.

Czy mogę wykorzystać cały przysługujący mi urlop za dany rok, jeśli zwalniam się przed jego końcem?

W praktyce taka sytuacja mogłaby wyglądać tak- pracownik 20 lutego składa wypowiedzenie za miesięcznym okresem wypowiedzenia. (czyli rozwiązanie stosunku pracy będzie miało miejsce 31 marca). Ponieważ ma 11 lat stażu pracy, a u pracodawcy przepracował dwa lata, mógłby w lutym poprosić o 26 dni urlopu do wykorzystania naraz. Jeśli jednak pracownik jest w okresie wypowiedzenia, przysługujący urlop naliczany jest proporcjonalnie do przepracowanego w danym roku czasu, z zaokrągleniem w górę. Czyli w naszym przypadku, pracownik ma do dyspozycji 26 dni urlopu / 12 miesięcy x 3 miesiące = 6,5 dnia (czyli zaokrąglając 7dni). W interesie pracodawcy leży udzielić pracownikowi jedynie tych 7 dni urlopu a nie finansować całych 26 dni. Tak więc, choć sytuacja w której pracodawca zgadza się na wykorzystanie rocznego urlopu na wypowiedzeniu jest prawnie możliwa,w praktyce pracodawca się na takie rozwiązanie nie zgodzi, bo traci na tym finansowo.

Pamiętaj również o tym, że jeśli otrzymałeś wypowiedzenie z pracy i masz przynajmniej dwa tygodnie okresu wypowiedzenia przysługuje ci dodatkowy, płatny urlop na szukanie pracy.