Długotrwale bezrobotni stanowią ponad połowę wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych

bezrobocie dlugotrwale Długotrwale bezrobotni stanowią ponad połowę wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych Osłabienie rynku pracy to nie tylko ogólny wzrost ilości osób bezrobotnych, ale również wzrost ilości osób, które są długotrwale bezrobotne – czyli pozostają bez pracy przez minimum rok.

Prawie milion osób w Polsce nie ma pracy od ponad roku. To 10% więcej niż w zeszłym roku. To i tak jedynie statystyka GUS – część osób nie jest przecież zarejestrowana w Urzędach Pracy (choć po prawdzie część bezrobotnych stanowią również osoby pracujące w szarej strefie).

Ilość długotrwale bezrobotnych rośnie. Jest to o tyle niepokojące, że prowadzi do zmian w strukturze bezrobocia. Obecnie, długotrwale bezrobotni stanowią 50,3% wszystkich bezrobotnych. Z aktywizacją zawodową osób długotrwale bezrobotnych jest większa trudność niż z osobami które są bezrobotne przez krótszy czas. Głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, pracodawcy boją się zatrudniać osoby, które dłuższy czas pozostawały bez pracy, obawiają się bowiem tego, że pracownicy ci nie będą tak efektywni – stracili bowiem część kompetencji zawodowych (np. poprzez brak aktualizacji wiedzy). Po drugie, długotrwałe bezrobocie owocuje abnegacją zawodową. Bezrobotni po miesiącach porażek nie wierzą w to, że uda im się znaleźć zatrudnienie i szukają pracy bez przekonania. Mniej chętnie podejmują również szkolenia i korzystają z instrumentów rynku pracy umożliwiających przekwalifikowanie się.

Jak na razie rząd ani Urzędy Pracy nie mają pomysłów na to, jak przeciwdziałać długotrwałemu bezrobociu. Jak widać po statystykach, narzędzia wdrożone w ciągu kilku ostatnich lat (szkolenia, staże, dotacje) na niewiele się zdały – ilość długotrwale bezrobotnych nie maleje, a wzrasta.

Dodaj komentarz

One Response to “Długotrwale bezrobotni stanowią ponad połowę wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych”

  1. justi napisał(a):

    Kiedy dla mojego miasta pojawią się jakieś oferty pracy?Bo jak na razie w moim mieście tylko zwalniają,w moim mieście bezrobocie wynosi około 28%