Pracownicy „z sercem” bardziej szczęśliwi

Osoby, które w trakcie pracy oddają się działalności wolontariackiej (np. honorowemu krwiodawstwu), są znacznie bardziej zadowoleni z pracy i z życia niż ci, którzy nigdy nie poświęcają swojego czasu dla innych – wskazują badania.

W niektórych firmach prowadzi się wolontariat pracowniczy – czyli pracodawca część czasu pracy pracowników pozwala im wykorzystać na charytatywną działalność na rzec innych.  Taki wolontariat pracowniczy nie tylko mocno buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, ale sprawia też, że pracownicy są bardziej zadowoleni ze swojej kariery zawodowej. Z badania Deloitte wynika, ze 37% często biorących udział jest bardzo zadowolonych z własnego rozwoju zawodowego, w porównaniu do zaledwie21% pracowników  z grupy nie biorącej udziału w tego typu akcjach.

Wolontariat pracowniczy przekłada się tez na zadowolenie ze swojego pracodawcy. Spośród pracowników, którzy często biorą udział w wolontariacie, zadowolonych z pracodawcy jest 51% pracowników. W drugiej grupie mamy tylko 32% zadowolonych.  Co, którzy co jakiś czas wcielają się w rolę wolontariuszy są tez bardziej lojalni oraz dumni z tego, co robią.

W sytuacji, w której coraz więcej pracowników rozważa zmianę pracodawcy, szefowie mogliby pomyśleć o tego typu rozwiązaniu – czyli umożliwieniu pracownikom przeznaczanie części swojego czasu pracy (np. jednego dnia w miesiącu) na działania wolontariackie.