Ostracyzm w pracy

Czy jesteś w pracy lubiany czy też bywa tak, że Twoje zdanie jest ignorowane, a koledzy nie wychodzą na lunch razem z Tobą? Ostracyzm, czyli wykluczenie społeczne, działa na nas również w naszym środowisku pracy, a w jego wyniku mamy gorsze wyniki w pracy oraz wolniej pniemy się po szczeblach kariery.

Z badań prowadzonych od 2005 roku na temat wpływu odrzucenia pracownika przez grupę pracowniczą wynika, że osoby, które doświadczają ostracyzmu (nawet niekoniecznie w postaci całkowitego wykluczenia, ale również ze strony niektórych współpracowników) mają poczucie większego napięcia w pracy, stresu oraz są bardziej swoją pracą wyczerpane. Mają też obniżony nastrój względem osób, które czują się w pracy lubiane i popularne. Przy ostracyzmie, który trwa dłużej, u pracownika może również spaść samoocena.

Z 262 pracowników, których przebadano, aż 66% czuło się czasowo ignorowanych przez współpracowników, a prawie 1/3 (29%) twierdziła, że bywało tak iż ich koledzy ostentacyjnie opuszczali pokój, do którego pracownik wszedł

Na czym może polegać ostracyzm w pracy? Wiele jego form przypomina niebezpośredni mobbing:

Czy i wy doświadczyliście podobnych zachowań w pracy?