Mężczyźni bardziej skłonni do popełnienia nadużyć w firmie

Kto kradnie w pracy? Według KPMG robią to głównie mężczyźni. Oczywiście nie zawsze chodzi tu o prostą kradzież w postaci zabrania czegoś z terenu zakładu pracy. Częściej o nadużycia, takie jak sprzedaż tajnych informacji, oszustwa przy przetargach i kontraktach i tym podobne.

Z przeprowadzenia 348 audytów nadużyć w 69 krajach całego świata przeprowadzonych przez KPMG wynika, że 87% nadużyć w firmach popełniają mężczyźni. Dla 96% sprawców, nadużycia to regularne źródło dochodu.

Do nadużyć z których sprawcy czerpią korzyść majątkową dochodzi głównie w działach finansów. W Polsce i krajach Europy Środkowej jest jednak nieco inaczej – nadużyć dopuszczają się głównie pracownicy działów sprzedaży i zakupów. Działania takie prowadzą w głównej mierze osoby z dłuższym stażem pracy w firmie (33% sprawców to osoby pracujące minimum 10 lat w firmie). Prawdopodobnie taki stan jest wynikiem tego, że wraz z długością stażu pracy nie tylko zmniejsza się kontrola nad „lojalnym” pracownikiem, ale również osoba taka ma większą wiedzę na temat procesów kontroli w przedsiębiorstwie i wie w jaki sposób tak prowadzić swoje działania, by zmniejszyć ryzyko wykrycia.

Wewnętrzne procedury firm, które mogłoby sprzyjać wykrywalności nadużyć są dość słabe – zaledwie 45% nadużyć jest dzięki nim wykrywanych. Co trzecie (35%) wypływa wskutek działań nieformalnych (np. ktoś na kogoś doniesie). Coraz więcej osób, które decydują się na okradanie firmy robi to w porozumieniu z osobami spoza organizacji (np. kontrahentami, klientami). Obecnie działa tak już 61% sprawców nadużyć, podczas gdy w 2007 roku zaledwie 32%.