Chcemy telepracy czy nie?

Serwis telepraca.gov.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników badanie ankietowe dotyczące chęci zatrudnienia w systemie telepracy. Z badania wynika, że aż 4 na 5 internautów odwiedzających serwis chciałoby pracować w systemie telepracy. Telepraca jest też postrzegana jako dobry sposób na walkę z bezrobociem wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Telepraca w naszym kraju nie jest jeszcze zbyt rozwinięta i popularna – stąd między innymi dotacje kierowane do pracodawców na doposażanie stanowisk pracy dla telepracowników oraz szkolenia dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy mogliby zwiększyć zatrudnienie w systemie telepracy. Problemem dla telepracy pozostaje też stosunkowo niewielka ilość osób, które chcą w systemie telepracy pracować, bo choć z ankiety serwisu telepraca.gov.pl wynika, że na tego typu prcę chętnie przystałoby 81% pracowników, to nie można zapominać, że ankieta została przeprowadzona wśród użytkowników serwisu, czyli osób, które musiały się już zainteresować pojęciem telepracy, skoro na stronach serwisu się znalazły. Rzeczywiste zainteresowanie pracą zdalną z domu jest nieco niższe. W sierpniu badania na temat stosunku do telepracy przeprowadził Instytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC – zaledwie 11% osób chciało wtedy pracować w systemie pracy zdalnej, mimo tego, że aż 83% badanych miała jasność, co to pojęcie oznacza.

Czy zatem jesteśmy zainteresowani telepracą czy nie? Młodzi ludzie, którzy nie boją się nowości mają do telepracy lepsze nastawienie. Wyniki badań takie jak ankieta telepraca.gov.pl również mają na celu przekonanie nas do tej formy pracy. Jest ona rzeczywiście szansą na aktywizację zawodową tych osób, które nie są w stanie znaleźć pracy w swoim miejscu zamieszkania bądź pracy stacjonarnej z różnych względów podjąć nie mogą. Wiele wody jeszcze jednak upłynie zanim większa ilość ofert dla telepracowników będzie dostępna. Zatem na popularność telepracy jeszcze poczekamy.