Szukanie pracy bez wysyłania CV

Z aktywnym szukaniem pracy mamy do czynienia wtedy, kiedy kandydat przegląda ogłoszenia rekrutacyjne, wykorzystuje networking i wysyła aplikacje w odpowiedzi na ogłoszenia i zapotrzebowanie, o którym wie. Istnieją też kandydaci pasywni – to osoby, które nie szukają aktywnie pracy, ale gdyby dostały lepszą ofertę, byłyby skłonne zmienić pracę – i to tych kandydatów jest najwięcej.

Ilość kandydatów pasywnych rośnie – według badań sprzed kilku lat, w USA kandydaci pasywni stanowili około 20% wszystkich pracujących – czyli co piąta osoba zmieniłaby pracodawcę, gdyby otrzymała lepsze warunki zatrudnienia. Z badań ostatnich, przeprowadzonych w USA przez serwis Jobvite, ilość kandydatów pasywnych wzrosła – stanowią oni 74% wszystkich pracujących Amerykanów.

Lojalność względem pracodawcy spada. W Polsce nie mamy aktualnych badań dotyczących ilości kandydatów pasywnych, ale patrząc na wyniki badania „Satysfakcja z pracy 2010” widać, że z pracy nie jesteśmy zbyt zadowoleni. 52% w grupie najmłodszych pracowników i 36% w grupie pracowników 25-34 lata jest niezadowolonych ze swojej pracy – niezadowolony pracownik to zaś pracownik bardziej skłonny do tego, by pracodawcę zmienić.

Z jakich powodów bylibyście skłonni zmienić pracę? Czy wystarczy jedynie wyższe wynagrodzenie by zdecydować się na zmianę?