Fatalne postrzeganie rynku pracy przez Polaków

CBOS przeprowadził doroczne badania wśród Polaków na temat postrzegania rynku pracy. W tym roku zbyt optymistycznie na rynek pracy niestety nie patrzymy (trudno się zresztą dziwić). ¾ Polaków sytuację na rynku pracy postrzega negatywnie, przy czym co piąty uważa że jest bardzo źle.

W stosunku do ubiegłego roku gorzej oceniamy rynek pracy – aż 8% osób więcej nie jest zadowolonych z tego co się dzieje. Paradoksalnie, wzrosła też ilość osób, które pozytywnie oceniają rynek pracy (z 5% do 6%) – 6% zadowolonych to jednak przerażająco niski wynik. A co myślą pozostali Polacy? 16% uważa, że nie jest ani dobra, ani zła, a 3% nie ma w tym temacie zdania.

Polacy nie mają też zbyt dużych nadziei względem przyszłości. 35% Polaków uważa, że sytuacja na rynku pracy w najbliższym czasie ulegnie dalszemu pogorszeniu. Tylko 12% wierzy zaś, że sytuacja zmieni się na lepsze. Największa grupa uważa, że sytuacja jest stabilna – czyli nie będzie ani dramatycznego pogorszenia ani poprawy. Wziąwszy pod uwagę fakt, iż 75% Polaków uważa ,że jest źle, to poczucie tego, że nic się nie zmieni nie jest zbyt budujące.

Kiepsko postrzegamy też nasze szanse na lokalnym rynku pracy. Zaledwie 1 Polak na 100 uważa, że jest w stanie znaleźć satysfakcjonującą pracę w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Tak kiepskiego wyniku, jak podaje CBOS jeszcze nie było. Dla 64% osób praca w ich rejonie zamieszkania jest bardzo trudno dostępna lub jest jej brak. Dla 32% sytuacja wygląda wręcz odwrotnie – praca jest i można ją znaleźć. Choć CBOS nie podał danych dotyczących rejonów z których pochodzili ankietowani można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że owe 32% to mieszkańcy większych miast, zlokalizowanych głównie na zachodzie kraju i w Polsce centralnej.

A jak wy uważacie? Będzie gorzej czy lepiej?