Jak dużo rozmawiamy o pracy?

Praca stanowi istotny element naszego życia, nic więc dziwnego, że rozmawiamy o niej ze znajomymi. Ile czasu na to przeznaczamy?

Po przepytaniu blisko 4500 osób z tzw. pokolenia Y (czyli młodych pracowników) firma Decode* ustaliła, że najwięcej czasu na rozmowy o pracy przeznaczają młode pary. 63% ich komunikacji offline (czyli normalnych rozmów bezpośrednich)   to tematy zawodowe. Pary w komunikacji za pomocą Internetu na rozmowy o karierze przeznaczają 30% czasu.

Znacznie częściej o karierze rozmawiają kobiety niż mężczyźni (62% w porównaniu do 50% czasu poświęconego rozmowom). Najmniej o pracy rozmawiają młodzi rodzice – zaledwie 22% czasu komunikacji online i 51% czasu offline – najwyraźniej, temat dziecka i rodziny jest bardziej absorbujący i młodzi rodzice żyją nie tylko karierą. Przypomnijmy, że specjaliści uważają, że w czasie wolnym nie powinniśmy rozmawiać o pracy więcej niż przez 25% czasu.

A ty ile rozmawiasz ze znajomymi o pracy? I czy zdarza ci się poruszać ten temat również przez Internet? Jeśli czytasz te słowa, to najwyraźniej temat kariery i pracy jest ci jednak bliski.

* (Badania zrealizowano w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii)

źródło:hrmagazine.co.uk