Co motywuje managerów?

Motywacja do pracy nie jest identyczna dla wszystkich pracowników. Każdemu może zależeć na czymś nieco innym i choć można znaleźć pewien wspólny mianownik (wynagrodzenie czy atmosfera), to dla różnych osób, wykonujących różne zawody i znajdujących się na różnych szczeblach kariery poszczególne składniki motywacji będą różne. Managerowie – jak wynika z badania TalentClub nie zawsze stawiają pieniądze na pierwszym miejscu – może dlatego, że zarabiają wystarczająco. Co ich zatem motywuje?

Przede wszystkim możliwość rozwoju. Jest on najważniejszy dla 40% managerów. Wynagrodzenie i podwyżki są najważniejsze jedynie dla co czwartego managera. Dla 22% najważniejsza jest atmosfera w firmie, a dla co dziesiątego uznanie ze strony szefa.

Rozwój w rozumieniu kadry managerskiej to nie tylko dostęp do szkoleń, ale również szansa na ciekawe dające możliwość sprawdzenia się zadania. Dlatego z managerem dla którego rozwój jest najważniejszy trzeba pracować tak, by stale podnosić mu poprzeczkę i stawiać wyzwania. Zrozumienie zasad jakie rządzą motywacją pracownika daje pracodawcy narzędzie do tego, by nie tylko mieć w zespole pracownika zadowolonego z pracy, ale również takiego, który nie zdecyduje się na zmianę pracodawcy, bo jego potrzeby są spełnione.

Nierzadko pracodawcy nie do końca rozumieją to,co jest dla ich pracowników motywacją– weźmy choćby pakiety medyczne – z badania TalentClub wynika, że motywują jedynie 2% kadry managerskiej.