5 powodów, dla których warto dzielić się wiedzą z innymi

Przekazywanie wiedzy między pracownikami to dla każdej organizacji niezwykle ważna kwestia. Pozwala zatrzymać wypracowane idee oraz umożliwia szybszy rozwój zarówno pracowników, jak i całej organizacji.

Z badań Dawida Zweiga wynika, że pracownicy niechętnie dzielą się między sobą wiedzą. Boją się konkurencji, oceny i przede wszystkim nie wierzą w to, że jeśli będą dzielić się wiedzą, to ich zaangażowanie zostanie przez kierownictwo docenione. Tymczasem dzielenie się wiedzą ma kilka profitów, których nie powinniśmy ignorować.

  1. Szybciej wykonane zadania

Dzięki dzieleniu się wiedzą, np. jak wykonać dane zadanie lub gdzie można znaleźć niezbędne materiały, zadania w pracy wykonywane są szybciej. Zwiększa się prawdopodobieństwo, że osiągnie się większe sukcesy. Ogranicza się za to prawdopodobieństwo stresu i frustracji.

  1. Lepsza atmosfera w pracy

W organizacjach, w których pracownicy dzielą się wiedzą, panuje lepsza i bardziej otwarta atmosfera. Rzadziej pojawia się mobbing, pracownicy chętniej wykonują zadania zespołowo. Atmosfera pracy to nie jest byt sam w sobie – na to, jaka panuje atmosfera w danej firmie czy dziale, składa się zarówno kultura organizacji jak i to, jak pracownicy odnoszą się do siebie nawzajem. Jeśli w kontaktach ze współpracownikami panuje życzliwość i zaufanie, to atmosfera staje się po prostu lepsza.

  1. Szansa na awans managerski

Jeśli pracownik nastawiony jest na dzielenie się wiedzą, ma większe szanse na awans managerski. Widać, że skoncentrowany jest na ludziach oraz na realizacji zadań. To cechy, których oczekuje się od managera. Przy wyborze pracowników do awansu znaczenie ma nie tylko kwestia, czy dobrze realizują swoje obowiązki, ale przede wszystkim to, czy są w stanie z podwładnych wydobyć najlepsze cechy. Jeśli pomagają innym i osiągają w przekazywaniu wiedzy sukces, to są to przesłanki, by założyć, że z podwładnymi będą sobie dobrze radzić.

  1. Wiedza w rewanżu

Dzielenie się wiedzą zapewnia otrzymanie wiedzy w rewanżu. Nie tylko łatwiej nam wówczas wykonywać obowiązki, ale również znacznie szybciej uczymy się i rozwijamy. Warto tu pamiętać, by nie wykonywać za współpracowników pracy, a jedynie wspierać ich doświadczeniem i dostarczać niezbędnych narzędzi.

  1. Samorealizacja

Na szczycie piramidy potrzeb Maslowa znajduje się samorealizacja. U niektórych osób jej zaspokojeniem może być właśnie dzielenie się wiedzą. Pełniąc rolę mentora i osoby, która stawia się w roli eksperta, zaspokajamy swoją potrzebę uznania (niższą niż samorealizacja) i mamy przekonanie, że nasza praca jest ważna i komuś potrzebna. Jeśli zatem odczuwamy wypalenie zawodowe, sprawdźmy, czy np. jeśli zaczniemy przekazywać wiedzę innym, to czy nie odmieni to naszego podejścia do wykonywanego zawodu.

Kodeks dzielenia się wiedzą

  1. Dziel się wiedzą publicznie – w ramach firmowych wiki (lub innych narzędzi służących do dzielenia się wiedzą) lub podczas zebrań, w trakcie których generowane są pomysły na nowe projekty lub usprawnienia w dziale.
  2. Zapisuj nowe projekty, które przychodzą Ci do głowy na firmowym komputerze. To zawsze dowód, że innowacja pochodzi od Ciebie.
  3. Zwracaj uwagę na to, jak współpracownicy wykorzystują wiedzę, która im przekazujesz.