Mieszkańcy wsi, w pracowniczym dołku

18 sierpnia, 2008

Mieszkańcom wsi nie jest łatwo znaleźć nową pracę. Przeszkadzają długie dojazdy, brak motywacji, niskie kwalifikacje, a często też niewiara...