Gwarancja pracy dla młodzieży od 2014r ?

01 lipca, 2013

Rada UE ds. Zatrudnienia w związku z ogromnym bezrobociem wśród młodych ludzi wprowadza obowiązkowe zalecenia dla Państw członkowskich UE...