Efektywne programy nauczania na uczelniach?

10 września, 2009

Uczelnie wyższe – zarówno państwowe jak i prywatne – nie do końca odpowiadają swoją ofertą nauczania zapotrzebowaniom rynku pracy,...