Podstawówka w CV?

06 maja, 2010

Do jakiego momentu wpisywać naszą szkolną edukację w CV? Czy warto wpisywać nawet szkołę podstawową lub gimnazjum?