Ilu z nas pracuje w wyuczonym zawodzie?

30 kwietnia, 2013

Czy miałeś okazję pracować w zawodzie do którego się kształciłeś? Z badań wynika, że ponad połowa Polaków pracuje w...