Dyskryminacja pracowników rumuńskich w Hiszpanii

15 sierpnia, 2011

Bezrobocie w Unii szaleje. Po raz pierwszy mamy tego naoczny dowód – Hiszpania, w której bez pracy jest co...