Studia dla osadzonych?

27 czerwca, 2013

W 2011 roku ustalono, że osadzeni w zakładach karnych, za wykonywaną przez siebie pracę (jeśli pracują) muszą otrzymywać przynajmniej...