Czy jesteś gotowy na pracę jako freelancer?

11 grudnia, 2010

Liczba freelancerów, czyli osób, które wykonują pracę na zlecenie, wolni od biurowego kieratu, stale rośnie. Szacuje się, że co...