Napiwki w pracy

20 stycznia, 2010

Napiwek to dodatkowe wynagrodzenie wręczane osobie, która nas obsługiwała, za dobrze wykonaną pracę. Zwyczaj ma długoletnią tradycję (prawie 300...