Czy ochrona przedemerytalna pracowników jest potrzebna?

30 marca, 2014

W Polsce obowiązuje przepis (artykuł 39 Kodeksu Pracy), względem którego pracodawca nie może zwolnić osoby, której do osiągnięcia wieku...