Pokolenie „za tysiaka nie pracuję”

08 marca, 2010

Specjaliści rynku pracy od zawsze próbują opisać i skategoryzować pracowników, aby móc łatwiej wyciągać wnioski zarówno na temat samego...