Mediacje w pracy

15 września, 2011

Konflikty zdarzają się w każdej pracy. Z reguły managerowie albo sami interweniują i próbują rozwiązać konflikt między pracownikami, albo...