Kierunki zamawiane – 93 projekty

20 czerwca, 2012

Kierunki zamawiane to dofinansowywane kierunki studiów, które mają mieć strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa...