Kim jest typowy ekspata?

29 listopada, 2014

Ekspata (expat) to słowo, które weszło do międzynarodowego użycia i oznacza specjalistę, który zdecydował się na czasowy lub stały...