Czy masz inicjatywę?

30 czerwca, 2013

Inicjatywa to jedna z cech często poszukiwanych przez pracodawców u pracowników. Większość osób, pytanych o to, czy mają inicjatywę...