Zamiast umowy na czas nieokreślony pracodawca dał mi aneks przedłużający umowę. Czy miał prawo?

09 maja, 2015

W Polsce, prawo pracy dopuszcza zawarcie z pracownikiem dwóch umów na czas określony (poza umową próbną). Kolejna umowa (trzecia)...