Najniższa krajowa – my podwyższamy a Irlandia obniża

Od nowego roku, najniższe dopuszczalne wynagrodzenie wynosi w Polsce 1386 zł brutto. To niższa niż wnioskowali związkowcy podwyżka wobec 2010 roku. Choć obowiązuje dopiero półtorej miesiąca, już pojawiają się spekulacje, jaką podwyżkę najmniej zarabiający dostaną w przyszłym roku – mówi się nawet o kwocie w okolicach 1670 zł brutto. Podczas gdy my podwyższamy, Irlandia obniża.

W Irlandii obniżono kwotę najniższego dopuszczalnego wynagrodzenia o 1 Euro na godzinę. Teraz, najniższe legalnie wynagrodzenie może wynosić 7,65 Euro na godzinę. Ta decyzja jest próbą cięć wydatków publicznych i ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności gospodarki. Byle by jej tylko nie zabiła.

Przypadek Irlandii to pierwsza w historii Unii sytuacja, w której w kraju członkowskim obniża się płacę minimalną zamiast ją podnosić. Związki zawodowe protestują i zapowiadają dalsze protesty argumentując swoje stanowisko tym, że obniżenie płacy minimalnej dotknie najuboższych. Tymczasem płaca minimalna w Irlandii do tej pory była druga pod względem wysokości płacą minimalną – wyższe wynagrodzenie minimalne miał tylko Luksemburg. Nawet po obniżeniu płacy minimalnej, Irlandia i tak będzie w czołówce – choć oczywiście dla emigrantów będzie nieco mniej atrakcyjnym kierunkiem wyjazdu.