Sesja Szybko i Bezboleśnie

sesja szybko i bezboleśnie plakat
Sesja szybko i bezboleśnie” to cykl dwudniowych, bezpłatnych szkoleń i warsztatów dlastudentów. W tym roku odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2012 r. Organizatorem jestKoło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi EXPERIENCE, działające przy KatedrzeSystemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów pierwszego roku PolitechnikiŁódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych uczelni publicznychi nie publicznych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, albowiem to właśniestudenci pierwszych lat będą mieć po raz pierwszy okazję zmierzyć się z sesjąegzaminacyjną.Celem organizatorów w głównej mierze jest przygotowanie studentów do poradzenia sobiez trudami sesji egzaminacyjnej takimi jak: brak motywacji, nieumiejętność zarządzania sobąw czasie, nieznajomość technik szybkiego uczenia się, czy też brak umiejętności panowanianad stresem.Organizatorzy tak dobrali tematykę szkoleń, aby nauczyć uczestników jak sprawniei efektywnie przygotować się do zaliczenia czekających ich egzaminów. Niejednokrotnieproblemem jest brak motywacji, nieumiejętność zarządzania sobą w czasie, nieznajomośćtechnik szybkiego uczenia się, czy też brak umiejętności panowania nad stresem.Tegoroczna edycja jest już szóstą organizowaną przez KN ZZL „Experience”. Poprzedniewarsztaty cieszyły się dużą popularnością wśród studentów. Każdego roku w szkoleniachwzięło udział ok. 100 osób. Poziom projektu został wysoko oceniony zarówno przezuczestników, pracowników naukowo-dydaktycznych jak i prowadzących szkolenia.
Tagi: