Im bardziej jesteś wykształcony, tym mocniej zestresowany

Czy nasz poziom wykształcenia może wpływać na odczuwany w pracy stres? Amerykańskie badania przekonują, że tak! Biada wszystkim doktorom i doktorantom!

Z badań GfK wynika, że najbardziej w pracy stresują się osoby z tytułem doktora. One też najmocniej boją się o to, że nie poradzą sobie z godzeniem pracy z życiem zawodowym. Prawie co trzeci pracownik z tytułem doktora boi się zarówno o stabilność swojego zatrudnienia jak i o to, że nie ma wystarczających zasobów (np. w zakresie umiejętności), by jak najlepiej wykonywać swoją pracę. 30% odczuwa też wysoką presję na to, by pracować do późna i w nadgodzinach.

Z czego to wynika? Naukowcy nie są zgodni, ale jedna z hipotez mówi o tym, że osoby o najwyższym poziomie wykształcenia, są bardziej skłonne do mocnego zaangażowania się w pracę. W efekcie bardziej zależy im na prawidłowym i efektywnym wykonywaniu obowiązków a to z kolei wpływa na wyższy poziom stresu odczuwany w pracy.

I po raz kolejny okazuje się, że nie zawsze wysoki poziom wykształcenia popłaca. A co innego mówili nam rodzice