Pracodawca Przyjazny Pracownikom – będą certyfikaty

Jaki jest pracodawca przyjazny pracownikom? Oferuje stałe umowy o pracę, dba o bezpieczeństwo pracowników i pozwala na nieskrępowane tworzenie związków zawodowych. Takie kryteria przyjęła Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która wydawać będzie pracodawcom certyfikaty przyjaznych pracodawców.

Akcja Certyfikacyjna „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” odbywać będzie się już po  raz czwarty. W poprzednich edycjach uczestniczyło 95 firm, a certyfikaty zdobyło 45 firm. Taki certyfikat to jeden z elementów budowania wizerunku pracodawcy zarówno na rynku pracy, jak i wśród kontrahentów i partnerów biznesowych. Zgłoszenia do tego rocznej edycji można przeprowadzać do 30 czerwca. Zgłoszeń może dokonać zarząd bądź związki zawodowe przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy oceniani będą na skali punkowej. Liczyć będzie się ilość umów na czas nieokreślony, poziom „uzwiązkowienia”, istnienie układu zbiorowego w zakładzie pracy oraz inne wytyczne. W zeszłym roku, certyfikat otrzymało 16 przedsiębiorstw (między innymi Kruszwica S.A, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., VOLKSWAGEN Motor Polska Sp. z o. o. czy Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach. Certyfikat ważny jest 3 lata. Ilu pracodawców w tym roku pochwali się certyfikatem?