Praca niezwiązana ze stanowiskiem w CV

Szukasz pracy jako specjalista ds projektów unijnych, ale poza ostatnim rokiem na takim stanowisku, reszta Twoich prac była zupełnie niezwiązana z tym obszarem? Co w takiej sytuacji – czy wpisywać w CV te prace, które nijak mają się do stanowiska o jakie się staramy?

Kilka razy zdarzyło mi się dostać dość frapujące Curriculum. W miejscu doświadczenia zawodowego kandydat wpisał 2-3 letnie doświadczenie na określonym stanowisku, ale zarówno jego wiek, jak i data zakończenia edukacji sugerowały, że brakuje około 5 -7 lat. Na pytanie zadane podczas rozmowy, co też działo się z kandydatem przez ten czas okazywało się, że wprawdzie pracował, ale na zupełnie niezwiązanych z obecną pracą stanowiskach, więc dane te pominął. Czy słusznie?

Kilkakrotnie pisałam o tym, by z CV wyrzucać śmieci – czyli usuwać informacje, które są zupełnie nieistotne w kontekście stanowiska o które się ubiegamy. Jest to prawdą, ale takie rzeczy też trzeba umieć usuwać z głową i zdrowym rozsądkiem. Jeśli przez rok po zakończeniu szkoły średniej pracowałeś jako parkingowy, a kolejne 6 lat Twojej kariery zawodowej związane było już z pracą handlowca, to tej pierwszej pracy wpisywać nie ma sensu. Czy zawsze jednak pomijamy doświadczenie w innych zawodach czy branżach?

Zdecydowanie nie. Nawet bowiem jeśli Twoje doświadczenie zawodowe nie jest stricte związane z aktualną branżą, nie znaczy to, że należy zawsze je pomijać. Zawarcie informacji o wcześniejszych firmach i pracach daje bowiem osobie prowadzącej rekrutację następujące informacje:

Kiedy zatem nie pomijamy niezwiązanego z pracą o którą się staramy doświadczenia?

Jeśli w naszym CV doświadczenie związane ze stanowiskiem o jakie się ubiegamy jest małe, Zawsze można tez pokusić się o CV funkcjonalne.