Małe firmy w dobrych nastrojach – najlepszych od 8 lat

Po raz pierwszy od 8 lat w małych firmach dominowali optymiści – wynika z badania Banku Pekao. Tegoroczny „Raport o sytuacji mikro- i małych firm w roku 2017”, zatrudniających do 49 osób, przynosi rekordowe wyniki. Chodzi zarówno biznes małych firm, perspektywy rozwoju, jak i o sytuację gospodarczą w kraju.

Na podstawie: money.pl, ISB news.

Wyliczony przez bank Ogólny Wskaźnik Koniunktury w 2017 r., główny miernik nastroju przedsiębiorców, jest najwyższy w historii badań. Po raz pierwszy się zdarzyło, że przekroczył barierę 100 punktów, czyli poziomu neutralnego.

Przedsiębiorcy lepiej niż przed rokiem ocenili każde z 8 zagadnień będących przedmiotem badania nastrojów. W tegorocznym badaniu, w porównaniu do 2016 r., najwięcej zyskała ocena gospodarki (o 10,5 pkt.), wysoko  oceniane jest zatrudnienie (w ubiegłorocznym badaniu ocenione najwyżej ze wszystkich obszarów). To efekt rekordowo niskiego bezrobocia, sytuacji na rynku pracy i bardzo dobrej koniunktury.

Silna koniunktura u głównych partnerów Polski jest wsparciem dla eksportu firm. Działalność eksportową w 2017 r. deklarowało 16 proc. mikro i 37 proc. małych firm. Młode firmy bez obaw wchodzą na rynki zagraniczne – odsetek eksporterów wśród nich wynosi 18,7 proc.

Eksporterzy większymi optymistami

Przedsiębiorcy eksportujący towary i usługi z większą dozą optymizmu oceniają swoje przychody niż firmy działające tylko w kraju. Wskaźnik oceny przychodów z eksportu wyniósł 107,2 pkt wobec wskaźnika 102,1 pkt dla przychodów ogółem.

Inwestycje

Projekty inwestycyjne w 2017 r. zrealizowało 69 proc. małych firm i 48 proc. mikro firm. 82 proc. wydatków inwestycyjnych w 2017 r. dotyczyło kwot poniżej 100 tys. zł. Na 2018 r. firmy planują wyższe wydatki (wzrost o 10 pkt dla wydatków powyżej 100 tys. zł).

Branża produkcyjna od lat jest liderem inwestycji, ale badanie pokazało, że przyspiesza handel. Najpopularniejsze wydatki dotyczą kategorii: wyposażenie, narzędzia i przyrządy (51 proc.), maszyny i urządzenia (44 proc.) oraz środki transportu (31 proc.).

Więcej technologii… by się przydało

Badanie pokazało też, że technologie cyfrowe w mikro- i małych firmach są wciąż niewykorzystaną szansą na rozwój i ekspansję zagraniczną.

Raport jest rezultatem wywiadów telefonicznych z właścicielami 6 900 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły m.in. oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, a także obszarów takich jak inwestycje, eksport czy innowacyjność.