7 propozycji pracy dla osób zafascynowanych liczbami

Lubisz liczby? Logiczne myślenie jest Twoją mocną stroną, a twarde dane powodują, że czujesz się stabilnie? Oto wybrane propozycje pracy dla Ciebie.

  1. Aktuariusz

Według serwisu CareerCast, aktuariusz jest najlepszą pracą, jaką można sobie wymyśleć (przynajmniej w USA). To spokojna biurowa praca, z niskim poziomem stresu i wysokimi zarobkami. Aktuariusz odpowiada za obliczanie ryzyka, np. przy ubezpieczeniach, kalkulacje ryzyka, wyliczanie marginesu wypłacalności. Szacuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie spotka osobę ubezpieczoną. Musi znać się na matematyce finansowej, statystyce i doskonale analizować. Aktuariusze pracują głównie w firmach ubezpieczeniowych, konsultingowych, funduszach emerytalnych, ale również przy wycenach przedsiębiorstw czy tworzeniu biznesplanów. Zawód aktuariusza może wykonywać osoba, która zdała egzamin aktuarialny przed Komisją Nadzoru Finansowego i została wpisana do rejestru aktuariuszy.

  1. Audytor

Zadania audytora to przeprowadzanie analiz dotyczących tego, czy sprawozdania finansowe w firmie odpowiadają rzeczywistości. Nie jest to zatem tylko wertowanie liczb, ale raczej porównywanie ich z rzeczywistością. Audytor może być pracownikiem wewnętrznym firmy – wtedy skupia się na jednej firmie, albo zewnętrznym – wtedy pracuje dla kilku / kilkunastu podmiotów. Konieczna jest tu, poza zamiłowaniem do liczb i analityką, również doskonała wiedza na temat branży, w której działa audytowane przedsiębiorstwo i jego specyfiki. Audytorzy twierdzą, że jest to praca ciekawa, dynamiczna, w której zdobywa się szeroką wiedzę i ma kontakt z bardzo interesującymi ludźmi.

  1. Analityk Big Data

Big Data, czyli duże ilości danych, które można uzyskiwać dzięki nowym technologiom, to ogromnie szybko rozwijająca się dziedzina i równie ogromny potencjał w ofertach pracy. W marketingu, sprzedaży, inwestycjach, inżynierii produktów – wszędzie będzie potrzebny ktoś, kto będzie potrafił przeanalizować gromadzone za pomocą narzędzi analitycznych zbiory danych i wyciągać z nich trafne wnioski. Wiedza analityków Big Data służy również temu, by w oparciu o dane tworzyć nowe produkty i usługi. Z danych gromadzonych przez media społecznościowe można wyciągać wnioski o zachowaniu konsumentów, wzorcach zakupowych, relacjach komunikacji.

 

  1. Statystyk

Jak sama nazwa wskazuje, to osoba zajmująca się obliczeniami statystycznymi. Statystyk weryfikuje hipotezy statystyczne. Na poziomie użytecznym oznacza to, że statystyka pozwala opisać zjawiska i wyciągać wnioski, które potem wykorzystuje się niemal we wszystkich branżach. Z tego powodu osoba zajmująca się statystyką ma dość szerokie możliwości zawodowe – od analiz rynku i pracy w instytucjach konsultingowych, po pracę przy tworzeniu testów psychologicznych.  Z pracy statystyka korzystamy na co dzień, choć sami o tym często nie wiemy. Jest to również praca mocno odpowiedzialna, bo łatwo o przekłamanie i błędną interpretację danych – co często robią osoby nieznające się na statystyce, próbując interpretować zbiory danych i potwierdzać hipotezy. Do zadań statystyka należy zatem również często obalanie mitów.

  1. Doradca finansowy / trener finansowy

Jeśli poza liczbami lubisz również kontakt z ludźmi i nie wyobrażasz sobie pracy w samotności, opartej jedynie na analizie liczb, to może odpowiednim zajęciem dla Ciebie będzie praca doradcy finansowego. Osoby takie muszą nie tylko szybko liczyć, ale również potrafić układać oparte na liczbach i hipotezach scenariusze. To jednak nie wszystko  – konieczna jest też wysoka inteligencja emocjonalna i umiejętność budowania kontaktu z ludźmi, by móc doradzać klientom, badać ich potrzeby i zyskiwać zaufanie. Praca ta łączy w sobie zarówno zdolności numeryczne i analityczne z interpersonalnymi.

  1. Inżynier ds. obliczeń wytrzymałościowych

Odpowiada za przeprowadzanie analiz w zakresie wytrzymałości materiałów i układów w firmach produkcyjnych, motoryzacji, budownictwie. Pracuje zarówno przy projektowaniu jak i już na etapie testów danego produktu. Dzięki obliczeniom możliwe jest np. skonstruowanie pojazdu, który będzie miał odpowiednio sztywną karoserię. Praca wymaga nie tylko zdolności analitycznej, ale również wiedzy na temat wytrzymałości materiałów.

  1. Kosztorysant

Wycenia koszty przeprowadzenia określonego projektu (oraz podsumowanie tych kosztów już po jego zakończeniu). W zależności od branży, w jakiej pracuje kosztorysant, poza wiedzą matematyczną potrzebna jest też znajomość branży i przepisów z nią związanych. Przykładowo, kosztorysant budowlany to najczęściej inżynier budownictwa, który znając przepisy i techniki budowlane, jest w stanie założyć koszt określonej inwestycji a w czasie jej trwania prowadzić kosztorys projektu.