Wynagrodzenie nadal najważniejsze i nadal pomijane

Salary motivated employee

Z analizy odpowiedzi kandydatów do pracy, jakich udzielili w badaniu dotyczącym postrzegania procesu rekrutacyjnego wynika, że decydującym czynnikiem podjęcia pracy jest nadal kwestia wynagrodzenia.

Niestety, praktyka pokazuje, że pracodawcy wciąż niechętnie poruszają ten właśnie wątek – i to zarówno w ogłoszeniach rekrutacyjnych, jak i podczas rozmów kwalifikacyjnych.

 Wynagrodzenie przede wszystkim

Badanie przeprowadzone przez InterviewMe, pod patronatem Harvard Business Review wykazało, że dla 87 proc. kandydatów najważniejszym kryterium przy wyborze firmy jest wynagrodzenie. W następnej kolejności kandydaci wymieniali możliwości rozwoju – 69 proc.,  atmosfera pracy – 58 proc., lokalizacja firmy – 54 proc., kultura organizacji – 44 proc.

 A o zarobkach ani słowa

Jednocześnie pracodawcy, mimo że wydają niemałe kwoty na budowanie wizerunku w mediach i poza nimi, unikają poruszania kwestii budżetowych. Aż 65 proc. kandydatów wskazuje, że brakuje im informacji o wynagrodzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a na ich brak w ogłoszeniu skarży się 87 proc.

O ile jeszcze brak informacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym można tłumaczyć naszą wieloletnią kulturą zamieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych i nieujawnianiem widełek, o tyle podczas rozmowy rekrutacyjnej kandydat ma już prawo dowiedzieć się, na jakie zarobki może liczyć.