box 23_03_2016.

W siedzibie Polskiego Forum HR 23 marca w godzinach 10.00-16.00 odbędzie się otwarte jednodniowe szkolenie „Czas pracy od A do Z”. Treści szkoleniowe zostały skomponowane w oparciu o najczęściej pojawiające się w Polskim Forum HR zapytania. Wśród tematów, które będą podejmowane na szkoleniu znajdą Państwo m.in.: planowanie czasu pracy, zarządzanie pracą nadliczbową, zasady rekompensaty za pracę nadliczbową, rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia, zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu czasu pracy, odpowiedzialność za naruszenia przepisów oraz zestawy dobrych praktyk z rynku.

Szkolenie poprowadzi Piotr Wojciechowski – prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy, z wieloletnim doświadczeniem doradczym. W latach 1998 – 2001 pracował na stanowisku specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą. Od 2009 r. współpracuje również z Polskim Forum HR, prowadząc szkolenia dla pracowników agencji z zakresu prawa pracy. Prowadzi również audyty firm członkowskich, kładąc szczególny nacisk na formę prawną umowy zawieranej z pracownikiem tymczasowym.

Cena szkolenia: 600 zł brutto (cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikaty, przerwy kawowe i lunch).