Reguła 120 sekund odpowiedzi na pytanie

Ile czasu zajmuje ci odpowiedź na pytanie rekrutacyjne? Czy odpowiadasz monosylabami („tak” lub „nie”) starasz się jak najbardziej skrócić wypowiedź czy może rozwlekasz każdą odpowiedź w długi monolog?  Aby z jednej strony powiedzieć wszystko co potrzebne i nie wyjść na aspołecznego milczka, z drugiej zaś nie zamęczyć rozmówcy i zanadto nie zboczyć z toru odpowiedzi, staraj się stosować strategię 120 sekund – tyle maksymalnie powinna trwać Twoja odpowiedź na zadawane pytania.

120 sekund – czyli dwie minuty – to wystarczająco dużo czasu na to, by w pełni odpowiedzieć na pytanie i nie stracić wątku. Jednocześnie taki czas nie pozwala na to, by zacząć mówić o rzeczach nie związanych z pytaniem – co nie rzadko prowadzi do tego, że zaczynamy mówić o rzeczach, których nie powinniśmy mówić. Kiedy nasza wypowiedź jest za długa, zaczynamy tracić nad nią kontrolę, odchodzić od tematu i nie odpowiadać precyzyjnie. Nasz rozmówca może zaś uznać, że unikamy odpowiedzi albo jesteśmy mało konkretni. 120 sekund daje nam dyscyplinę, niezbędna do tego, by trzymać się tematu.

Jednocześnie, jest to dość dużo czasu na to, by w pełni odpowiedzieć na zadane pytanie. Jeśli odpowiadamy równoważnikami zdań i nasz rozmówca musi „wyciągać” z nas odpowiedzi , to oznacza dla niego, że nasze umiejętności społeczne i komunikacyjne kuleją  i nie są na zbyt wysokim poziomie. A obecnie trudno znaleźć stanowisko, na którym komunikacja nie byłaby ważnym kryterium.

Zatem zanim pójdziesz na rozmowę kwalifikacyjną postaraj się przećwiczyć odpowiedzi na kilka typowych i powtarzalnych pytań. Sprawdź ile czasu zajmuje ci odpowiedź i spróbuj skrócić ją (lub wydłużyć) do 2 minut. Dzięki temu, nabierzesz orientacji ile czasu zajmuje +/-120 sekundowa wypowiedź.