Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Byłeś chory a Twoja umowa o pracę się skończyła w trakcie Twojej choroby? Czy mimo tego dostaniesz jakieś pieniądze za czas choroby?

Z wypłatą wynagrodzenia lub zasiłku za okres choroby i jednoczesnym zakończeniem stosunku pracy wiąże się kilka obostrzeń. Warto wiedzieć kiedy będzie należeć się nam zasiłek, a kiedy nie.

Sytuacja 1 – choroba w czasie trwania stosunku pracy i po nim.

Załóżmy, że pracownik ma umowę o pracę do dnia 30 listopada. Jednocześnie 27 listopada zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres 14 dni. Co z wynagrodzeniem za okres choroby?

W takiej sytuacji, wynagrodzenie za okres choroby do końca trwania umowy (30 listopada) wypłaca pracodawca. Za kolejne dni choroby, zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. To pracodawca przekazuje zwolnienie lekarskie do ZUS wraz z drukiem ZUS Z-3.Pracownik, kiedy ZUS otrzyma dokumenty, wyśle do pracownika druk ZUS -10 na którym pracownik wpisuje numer konta na które ma zostać przelany zasiłek chorobowy. Jeśli po 14 dniach na które zostało wystawione zwolnienie lekarskie pracownik będzie nadal chory i otrzyma kolejne zwolnienie, wysyła je już bezpośrednio do ZUS. Po ustaniu stosunku pracy, pracownik może chorować przez 182 dni, pod warunkiem że jest to nie przerwane zwolnienie lekarskie. (Zwolnienie nie musi być od razu na 182 dni, ale nie może być między kolejnymi zwolnieniami przerw).

Sytuacja 2 – choroba po ustaniu stosunku pracy.

Załóżmy, że pracownik miał umowę do 30 listopada, a 10 grudnia zachorował i poszedł do lekarza oraz otrzymał zwolnienie lekarskie. Czy za chorobę dostanie zasiłek?

Do 14 dni po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik jest objęty ubezpieczeniem społecznym. Zatem przysługuje mu zasiłek chorobowy. Jest tu jednak jeden warunek – niezdolność do pracy musi trwać 30 dni. Innymi słowy, jeśli do 14 dni po rozwiązaniu umowy o pracę zachorujesz i będziesz chory minimum 30 dni, to dostaniesz zasiłek. Jeśli zachorujesz na krócej, to nie dostaniesz.