Piszemy już całkiem niezłe CV

Wynika tak z raportu przygotowanego przez Manpower Group. Polacy przygotowują coraz lepszej jakości dokumenty do procesu rekrutacji. CV są bardziej przejrzyste, czytelne i zawierają niezbędne dla pracodawców informacje.

Według Manpower Group, ostatnie lata przyniosły wiele zmian w zakresie jakości dokumentów aplikacyjnych od kandydatów. Coraz rzadziej zdarza się, by CV nie zawierało klauzuli dotyczącej danych osobowych oraz było napisane z błędami językowymi.

Jak zmieniło się typowe CV Polaka?

Jeśli jeszcze nie uzupełniłeś swojego CV o powyższe informacje, najwyższy czas – konkurencja rośnie i kiepskie CV ma coraz mniejsze szanse na sukces!