Wykształcenie w finansach pomaga w karierze kobiety

Chcesz być kobietą sukcesu i zdobyć szczyty (mimo szklanego sufitu?) – najefektywniej będzie zatem wybrać studia z obszaru finansów. Aż 45% kobiet zajmujących najwyższe stanowiska dyrektorskie w największych spółkach FTSE 100 ma wykształcenie właśnie z obszaru finansów.

Analizę w tym obszarze przygotowała organizacja ACCA zrzeszająca finansistów. Z raportu wynika, że kobietom nadal trudno jest dostać się na stanowiska dyrektorów wykonawczych – tylko 14% tych stanowisk w największych europejskich firmach jest obsadzonych przez kobiety. Wśród tych kobiet, aż 45% ma wykształcenie z obszaru finansów, a 65% doświadczenie w tym zakresie. Co ciekawe, u dyrektorów płci męskiej, wykształcenie z finansów nie jest aż tak szeroko reprezentowane – tylko co czwarty jest z wykształcenia finansistą.

Z czego to wynika? Zdaniem ekspertów z ACCA kobiety mają trudność z tym, by się przebić przez męską dominację gdyż z jednej strony mniej wierzą w swoje możliwości, z drugiej zaś nie są traktowane jako ekspertki. Wykształcenie z obszaru finansów, uważanych z dość skomplikowany obszar tematyczny i potwierdzone certyfikatami sprawia, że „zapomina” się o tym, że mamy do czynienia z kobietą. Jest ona również traktowana jako ekspert skoro zakończyła tak trudne studia i w efekcie może na równi konkurować z mężczyznami w walce o stanowisko.

Zdaniem ekspertów nie bez znaczenia jest też to, że praca w finansach ma bardzo wymierne wskaźniki sukcesu – zatem osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie jest mniej podatne na dodatkowe czynniki (takie jak np. znajomości wśród odpowiednich ludzi) a mocniej związane z rzeczywistym radzeniem sobie w pracy – stąd kobietom łatwiej się przebić.

Jeśli zatem zastanawiasz się nad rozwojem kariery i pragniesz najwyższych stanowisk dyrektorskich to idź w kierunku finansów.