Niski głos sprawia, że prezes zarobi więcej

Kolejnej ciekawej korelacji doszukali się naukowcy – otóż okazuje się, że wysokość męskiego głosu ma związek z osiąganymi zarobkami.

Rzecz tyczy się prezesów największych spółek z USA. Badacze z  Duke University oraz Uniwersytetu w Kalifornii przeprowadzili analizę miedzy kilkunastoma zmiennymi, które między innymi obejmowały tembr głosu i inne cechy osobowe prezesów, wysokość wynagrodzenia, wielkość aktywów spółek zarządzanych przez badanych czy ich stażem pracy. Jakie korelacje znaleziono?

Otóż okazało się, że prezesi, którzy dysponowali niższym głosem zarówno kierowali większymi spółkami, o większych aktywach jak i mieli wyższe zarobki (co związane jest często z tym, że po prostu spółki były większe i generowały większe zyski). Co ciekawe, dłużej piastowali też swoje funkcje.

Z czego to wynika? Niski głos skorelowany jest z innymi męskimi cechami i najwyraźniej, prezesi, którzy są „bardziej męscy” częściej są postrzegani jako kompetentni na tyle, by powierzyć im zarządzanie większymi spółkami.

Jakie to ma znaczenie dla nas? W zasadzie żadne, bo na wysokość głosu mamy niewielki wpływ. Niemniej jednak, jeśli dysponujesz barytonem, możesz pocieszyć się, że kariera prezesa może stać przed Tobą otworem.