Gotowość do relokacji u młodych pracowników

Czy młodzi ludzie w Polsce otwarci są na opcje pracy w innym mieście bądź kraju? Czy coś zmieniło się w tym względzie w ciągu ostatniego roku?

Doroczny raport dotyczący oczekiwań młodych osób na rynku pracy tworzony przez firmę Deloitte ujawnia, że w stosunku do poprzedniego roku, w 2012 roku wzrosła gotowość do relokacji wśród najmłodszej grupy pracowników, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Jednocześnie również zwiększyła się grupa tych, którzy kategorycznie odmawiają przenoszenia się do innego miasta czy kraju za chlebem.

Czy jesteśmy otwarci na wyjazdy za pracą? Sądząc po tym ilu młodych ludzi mieszka poza granicami kraju wydaje się, że tak. Z badania Deloitte wynika, że 3/4 młodych (74,6%) byłoby skłonnych wyprowadzić się do innego miasta, gdyby dostali interesującą ofertę pracy. Na wyjazd za granicę gotowych jest 2/3 badanych (66%) – zatem tak naprawdę niewiele mniej. W porównaniu do badań przeprowadzonych w 2011 zwiększyła się ilość osób gotowych na relokację. Nie są to zmiany duże, ale świadczą o tym, że po pierwsze jesteśmy bardziej otwarci na zmiany, a po drugie prawdopodobnie bardziej zdajemy sobie sprawę z kłopotów jakie możemy mieć ze znalezieniem wymarzonej pracy w swoim miejscu zamieszkania.

Jednocześnie, w porównaniu do 2011 roku zwiększyła się ilość osób, które zdecydowanie nie chcą wyjeżdżać. Co piąta osoba odmówiłaby przeniesienia się do innego miasta (20,7%) a prawie 1/3 (27,5%) nie wyemigrowałaby za granicę. W porównaniu do 2011 zmniejszyła się ilość tych niezdecydowanych – dawniej, stanowili oni prawie 20% – teraz zaledwie 6%.

Polacy stają się zdecydowanie bardziej mobilni, a zmniejszenie się ilości osób niezdecydowanych świadczy również o tym, że coraz mocniej wiemy, czego tak naprawdę chcemy od kariery. Otwartość na relokacje za granicę może niepokoić – zwłaszcza, że z rekrutacją specjalistów jest w Polsce trudno. Z drugiej strony, być może zmusi to pracodawców do myślenia bardziej w kategoriach tego, czego od pracy oczekują pracownicy.