Zmiany w okresach wypowiedzenia umów na czas określony?

Jednym z powodów, dla których pracodawcy wolą podpisywać umowy z pracownikami na czas określony, zamiast na nieokreślony jest krótki okres wypowiedzenia. Obecnie, przy umowie na czas określony, standardem jest 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. PKPP Lewiatan postuluje, by okresy te wydłużyć.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan postuluje zmiany w Kodeksie Pracy. Zgodnie z nimi, przy umowach na czas określony obowiązywały różne okresy wypowiedzenia – zależne od długości trwania umowy o pracę.

Proponowane zmiany to:

Taka zmiana częściowo upodobniłaby umowy zawierane na czas określony, do umów zawieranych na czas nieokreślony. Czy to jednak spowodowałoby zwiększenie ilości umów na czas nieokreślony? Najprawdopodobniej nie – takie zmiany wprawdzie częściowo zabezpieczają interesy pracownika – nie można by go bowiem zwolnić tak jak teraz, z krótkim okresem wypowiedzenia. Niemniej jednak nadal będzie to dla pracodawcy bardziej atrakcyjna forma umowy niż umowa na czas nieokreślony, a pracownika prawdopodobnie będzie do takiej umowy łatwiej przekonać dzięki postulowanym zmianom. PKPP Lewiatan chciałoby też, by przy umowie na czas nieokreślony, pracodawca nie musiał podawać powodów zwolnienia pracownika.

Kilka lat temu postulowano zmianę polegającą na zakazie zawierania umów czasowych na długie okresy (np. na 5 lat). Pomysł upadł. Obecne zmiany tym bardziej mogą zaowocować zwiększeniem ilości umów czasowych. Co wtedy z naszym bezpieczeństwem pracy i … zdolnością kredytową?