Specjaliści IT niechętni pracy na etat

W niektórych branżach – takich jak na przykład IT – o zadaniowy styl pracy znacznie łatwiej. Programista lub inżynier oprogramowania ma do wykonania określone zadania w określonej jednostce czasu i tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, czy poszczególne fragmenty kodu będzie pisał od 8.00 do 10.00 czy od 22.00 do 24.00 – to sprawia, że coraz więcej specjalistów z tej branży woli pracę w systemie kontraktu a nie etatowej konieczności siedzenia w pracy w określonych godzinach.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Antal International, zaledwie 19% specjalistów i managerów IT przedkłada pracę w formie etatu nad kontrakty.(9% zdecydowanie woli etat a 10% raczej woli etat). Pozostali pracownicy chętniej zgodziliby się na pracę w formie kontraktu lub tez jest im obojętne (dla 24%) z jaką formą umowy będą mieli do czynienia.

Zatrudnienie w formie kontraktu pozwala nie tylko na większą elastyczność czasu pracy oraz łatwiejsze godzenie obowiązków zawodowych z prywatnym życiem, ale również pozwala na większą decyzyjność w zakresie tego, w jakich projektach pracownik będzie brał udział. Dzięki temu, specjaliści mogą wybierać sobie zadania i brać udział w tych, które wydają się im bardziej ciekawe (i opłacalne).

Praca w oparciu o kontrakt jest szczególnie popularna wśród pracowników, którzy zdążyli już sobie wyrobić nazwisko i renomę na rynku, mają już za sobą dość pokaźne doświadczenie zawodowe. Najczęściej są to osoby między 31 a 40 rokiem życia. Praca na kontrakcie umożliwia też pracę nie tylko dla polskich podmiotów – popularna jest wśród pracodawców zagranicznych.

źródło:computerworld.pl